Όσα περισσότερα αρώματα δοκιμάζουμε στο δέρμα μας τόσο πιο δύσκολη γίνεται η επιλογή.

Οι πολλές μυρωδιές μας δημιουργούν σύγχυση ώστε να μην μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη άποψη για τις νότες του κάθε αρώματος

Όσο λιγότερα αρώματα δοκιμάσουμε τόσο πιο εύκολη θα είναι η διαδικασία της επιλογής για μας. 

Ιδανικός αριθμός αρωμάτων θεωρούνται έως 4 αρώματα σε κάθε περίπτωση δοκιμής