ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

 Συστήστε μας στους γνωστούς και τους φίλους σας για να κερδίσετε όλοι !!

Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιβράβευση για εμάς από το να μας συστήσετε σε φίλους και συναδέλφους σας.

To essans.gr  σας ανταποδίδει την επιβράβευση αυτή χαρίζοντας εκπτώσεις και δώρα σε εσάς και τους φίλους σας.

Το πρόγραμμα αυτό διέπεται από ορούς που περιγράφονται αναλυτικά στην συνέχεια της σελίδας και η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα προϋποθέτει ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε όλους τους όρους που περιγράφονται παρακάτω.

 Εάν μας συστήσετε σε 5 (πέντε) φίλους ή γνωστούς σας , με βάση τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος σύστασης νέων πελατών του essans.gr , θα έχετε τη δυνατότητα να κερδίζετε το 5% της καθαρής αξίας από τις αγορές μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος που θα πραγματοποιούν τα άτομα που θα μας συστήσετε, την ίδια έκπτωση θα πάρουν και οι φίλοι σας από την πρώτη κιόλας αγορά που θα πραγματοποιήσουν.

Για να μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα είναι απαραίτητο να έχετε πραγματοποιήσει τουλάχιστον μια αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα με λογαριασμό πελάτη.

Άτομα που κάνουν αγορές χωρίς εγγραφή (σαν επισκέπτης) δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα  γιατί δεν αποθηκεύεται κανένα στοιχείο τους στην βάση δεδομένων του καταστήματος μας και ως εκ τούτου δεν μπορούν με κανένα τρόπο να ταυτοποιηθούν για τις μελλοντικές αγορές τους

Επισημαίνεται ότι πριν συμπληρώσετε τη φόρμα, θα πρέπει να έχετε λάβει τη συγκατάθεση των φίλων σας ότι επιθυμούν να συμμετέχουν  στο πρόγραμμα αυτό ανοίγοντας λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και ότι είναι ενήλικες (18 ετών και άνω).

Ακολουθούν οι όροι που πρέπει να αποδεχτείτε για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα σύστασης νέων πελατών.

Όροι και Προϋποθέσεις του Προγράμματος Σύστασης νέων πελατών

Το Πρόγραμμα Σύστασης νέων πελατών παρέχεται από το essans.gr  και ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 1.               Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι απαγορεύεται ρητά να εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος ή εργαζόμενος ή ως εκπρόσωπος του essans.gr .
 2.               Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν αποτελεί ούτε δύναται να αποτελέσει συνεργασία οποιασδήποτε μορφής του ατόμου που συστήνει κάποιον με τo essans.gr .
 3.               Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα αποδέχεται και συναινεί στην αποστολή πρόσκλησης από το essans.gr  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το συστημένο από αυτόν πρόσωπο.
 4.               Ο συμμετέχων εγγυάται ότι έχει λάβει εκ των προτέρων συγκατάθεση του συστημένου προσώπου που αναφέρεται στη φόρμα σύστασης.
 5.               Ο συμμετέχων συναινεί, επίσης, στην αναγραφή του ονοματεπωνύμου του στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποσταλεί από το essans.gr  προς το συστημένο πρόσωπο.
 6.               Ο συμμετέχων θα έχει τη δυνατότητα να λάβει τη επιβράβευση, βάσει του προγράμματος σύστασης νέων πελατών του essans.gr , με την προϋπόθεση ότι είναι ο ίδιος απευθείας πελάτης του essans.gr  και ότι σχετίζεται με το συστημένο πρόσωπο.
 7.               Σημειώνεται ότι τα ποσά των επιβραβεύσεων  που προκύπτουν από τις αγορές των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και των πελατών που συστήνουν μετατρέπονται σε κουπόνια έκπτωσης για τις επόμενες αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα του essans.gr  και ο συμμετέχων δεν μπορεί να ζητήσει την καταβολή αυτών σε χρήμα ούτε να τα μεταβιβάσει σε λογαριασμούς άλλων . Τα ποσά αυτά πιστώνονται στον λογαριασμό που διατηρεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα του essans.gr  και μόνον μέσω του λογαριασμού αυτού μπορεί να επωφεληθεί από αυτά.
 8.               Ο συστημένος πελάτης θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

         Ι. Ότι είναι ηλικίας άνω των 18 ετών.

        II. Ότι είναι νέος πελάτης του essans.gr  και δεν έχει διατηρήσει στο παρελθόν λογαριασμό στο κατάστημα αυτό

       III. Ότι δεν έχει την ίδια κατοικία ή έχει πρώτου βαθμού συγγένεια (πατέρας, γιος, σύζυγος κλπ. ) με τον συμμετέχοντα.

      ΙΙΙΙ. Ότι  δεν είναι υπάλληλος του essans.gr  και δεν έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με κάποιον από τους υπαλλήλους του essans.gr .

 1.      Το essans.gr  διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή ή να διαγράψει χωρίς ειδοποίηση οποιαδήποτε εγγραφή συστημένου πελάτη θεωρεί ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του παρόντος ή προσβάλει καθ’ οιανδήποτε τρόπο το κατάστημα , τους πελάτες του καταστήματος ή προσβάλει τα χρηστά ήθη και τα ατομικά δικαιώματα που ορίζει ο νόμος. Η απόφαση του essans.gr  είναι τελεσίδικη και ο συμμετέχων αποδέχεται ότι το essans.gr   δεν είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει την απόφασή του.
 2.   Το essans.gr  ουδέποτε θα είναι υπόλογο για οποιεσδήποτε ζημίες του συμμετέχοντος ή του συστημένου προσώπου, ως αποτέλεσμα της εγγραφής και της χρήσης του παρόντος προγράμματος
 3.   Ο συμμετέχων θα αποζημιώσει και θα προστατεύσει το essans.gr , τους πελάτες του, τα στελέχη και τους εργαζόμενους του από οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση, έξοδα, ζημία που θα σχετίζονται με την από μέρους του παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
 4.   Το πρόγραμμα ισχύει για όσο διάστημα οι συστημένοι πελάτες διατηρούν λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Στην περίπτωση που ένας ή περισσότεροι πελάτες που έχουν συσταθεί διαγράψουν το λογαριασμό τους το πρόγραμμα δεν θα αποδίδει τις επιβραβεύσεις που έχουν οριστεί παραπάνω έως ότου αντικατασταθούν από νέους πελάτες.
 5.   Τα εκπτωτικά κουπόνια του προγράμματος δεν ισχύουν για αγορές ειδών που είναι με έκπτωση ούτε σε αγορές που έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο κουπόνι.
 6.   Το essans.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του προγράμματος ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.